miércoles, 11 de mayo de 2011

And i'll never talk again, and I'll never love again. I’ll never write a song or even sing along, I’ll never love again.

No hay comentarios:

Publicar un comentario